På foreningens
generalforsamling i lørdags på Klampenborg Galopbane blev Jens Haugaard
nyvalgt til bestyrelsen i stedet for Henrik Keller, som ikke genopstillede.
Endvidere genvalgtes Martin Hjorth Jensen og Peter Rolin til bestyrelsen.

I sin beretning omtalte Nick Elsass bl.a. det strategiarbejde,
som bestyrelsen skal i gang med allerede i næste uge, hvor man bl.a. skal
drøfte mulighederne for et udvidet skandinavisk samarbejde, foreningens
administration, rekruttering af nye til sporten samt det politiske arbejde i forbindelse med den
meget vigtige revision af tipslovgivningen, som skal ske i 2014.

På et konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter
generalforsamlingen genvalgtes Nick Elsass og Mogens Schougaard til henholdsvis
formand og næstformand.

Den 30. april 2012

Peter Knudsen