Foreningens bestyrelse og avlsudvalg har afholdt
møde, hvor man bl.a. drøftede følgende emner:

Klampenborg Galopbane
Arbejdet med renoveringen af græsbanen fortsætter
planmæssigt. I de første måneder af sæsonen vil der dog ikke kunne afholdes løb
over 1700 og 1800 meter.

Med henblik på at forbedre voldgiftens muligheder for at
overvåge løbene opstilles nye kameraer på banens bagside og evt. også i ”pull-upgården”.

Anmeldelserne til storløbene for de ældre heste i år og til
de klassiske løb 2013 er faldet 15 – 20 procent, som alene kan henregnes til et
lavere antal anmeldelser fra Norge og Sverige, hvilket er et økonomisk problem
for banen. Det overvejes at nedsætte udvalg i Dansk Galops regi for at drøfte,
hvad der kan gøres med løbsudskrivningen/præmierne.

Aalborg
Væddeløbsbane
Aalborg Væddeløbsbane skal i år – udover sin store
galopdag lørdag den 18. august — også afvikle to løbsdage med hver fem travløb
og fem galopløb, hvilket vil blive en stor udfordring for galoppen, som havde foretrukket
at få spredt årets 31 galopløb ud på flere løbsdage.

Jydsk Væddeløbsbane
De økonomiske problemer på Jydsk Væddeløbsbane har
nødvendiggjort store besparelser. Banens hidtidige direktør er fratrådt, og regionsdirektør
Karl Kristian Guldhammer konstitueret som direktør på JVB.

Fyens Væddeløbsbane
Banen i Odense har fået tilknyttet yderligere to
professionelle trænere henholdsvis Line Juhl Nielsen, der starter op på banen
med seks heste, samt Johnny Reimer, der har flyttet sin stald fra Jydsk
Væddeløbsbane til Odense, hvor Johnny Reimer oprindelig kommer fra.

Målsætning for bestyrelsens arbejde.
Det besluttedes at afholde et bestyrelsesmøde umiddelbart
efter foreningens generalforsamling med henblik på at opstille en målsætning
for bestyrelsens arbejde på bl.a. følgende områder:

1. Skandinavisk samarbejde

2. Lobbyisme

3. Foreningens administration

4. Rekruttering af nye til sporten

Kurser
Dansk Galop har aftalt med sin engelske
søsterorganisation, at foreningen kan sende fire voldgiftsdommere fra de danske
baner på kursus i England i næste måned.

Desuden er den danske lærling Anders Bager, som i sidste
sæson vandt løb både herhjemme og i Norge, i øjeblikket på et kursusophold på
The British Racing School i Newmarket.


Hestemessen i Herning
Dansk Galop havde som i tidligere år en fælles stand med
travsporten på den netop afviklede store hestemesse i Herning, som havde ca.
55.000 besøgende.

Den europæiske opdrætterorganisation EFTBA.
Dansk Galop er medlem af den europæiske
opdrætterorganisation, der arbejder på at få ændret EU’s købelovsdirektiv
således, at handel med levende dyr tages ud af direktivet. Direktivet er
indarbejdet i den danske købelov og erfaringerne viser, at reklamationsreglerne
i loven er helt uegnede til handler med levende dyr. Ifølge loven kan en køber
reklamere over mangler ved et dyr helt op til to år efter købet. I det første
halve år efter handlen er det sælger, som har bevisbyrden og som skal kunne
bevise, at dyret ikke havde en mangel på købstidspunktet. I det følgende
halvandet år er det køber, som har bevisbyrden.


Åringsauktion 2012
Auktionen vil blive afholdt lørdag den 1. september på York
Stutteri. Andrew Nolan er engageret som auktionarius.

Medlemstur til
England
Avlsudvalget planlægger tur til Newmarket for foreningens
medlemmer den 22. – 25. november med udflugter til bl.a. Darley Stud, Cheveley
Park Stud og Tattersalls. Når programmet er endelig fastlagt, vil invitationer
blive udsendt til medlemmerne.

29. marts 2012

Peter Knudsen